Primera sessió sobre guió on els integrants del club van aprendre com formular la idea dramàtica del projecte que realitzarem, què és i per a què serveix una escaleta, diferència entre escena i seqüència, la forma adequada d’escriure cada acció dins d’una escena i la divisió per actes d’un projecte audiovisual (Acte I, II, III). Es van realitzar petits exercicis on es van aplicar aquests conceptes a les diferents gravacions que es van realitzar la passada setmana per Cornellà. La pròxima setmana seguirem aprofundint en aquestes nocions sobre guió. Els diferents components del Club, de manera individual, hauran de portar preparat (amb l’ajuda d’uns post-its) la divisió de les accions del projecte en forma d’escaleta.

Imatges de l'activitat

Leave a Comment

Límite de tiempo se agote. Por favor, recargar el CAPTCHA por favor.