Durant aquesta sessió, els participants del club van portar els «deures» que els hi van ser assignats en la passada sessió, es van corregir i es van deixar penjats en el nostre espai de treball. També, van començar a realitzar una sèrie de loops amb Adobe Premiere i els enregistraments que van obtenir el passat 25 de novembre.
A més, se’ns va unir al grup una nova integrant: Francina.

Leave a Comment

Límite de tiempo se agote. Por favor, recargar el CAPTCHA por favor.