Durant aquesta sessió els integrants del club van començar a indagar en els programes VDMX i Resolume utilitzant els loops que van realitzar la setmana anterior.

Imatges de la sessió

Leave a Comment