CLUB PROGRAMACIÓ

Dia Club A càrrec de Lloc Horari
Dimarts Club Programació Jose García, Joan Güell, Bernat Romagosa i Victor Casado Citilab 17h-19h